kányádi sándor versek
Szolgáltatás

A Kányádi Sándor versekben Isten is jelen van

A híres írók és költők értékes sorait az utókor nagy becsben őrzi. Az iskolában már megjelennek a Kanyadi Sandor versek, amelyekben nemcsak az újító szellem vehető észre, hanem a magasfokú társadalmi felelősségvállalás is. Ez a híres erdélyi magyar költő 1929-ben született Nagygalambfalván és 2018-ban hunyt el Budapesten. E két fontos dátum között, olyan példás életet élt, ami sokak számára példaértékű. A Nemzet-Művésze címmel is kitüntetett író álneve Kónya Gábor, szóval a kedves olvasó még így is találkozhat vele. Páskándi Géza 1950-ben fedezi fel az ifjú tehetséget, amikor a bukaresti Ifjú munkás című lapban olvassa a versét, 5 évvel később már megjelenik az első kötet “Virágzik a cseresznyefa” címmel. A dátumok azért fontosak, mert ezek mutatják meg a poéta életszakaszainak fontos állomásait. Az 1958-as év azért lényeges, mert ekkor házasodnak össze a feleségével, aki katolikus és így a szertartás is ezen vallás keretei között zajlik. Későbbi életében írt verseiben sokszor, mint Istent megszólító ember, Istent kereső ember jelenik meg. A történelem során nem minden tollforgató élete volt fenékig tejfel. A Jozsef Attila versek alkotója sokat szenvedett, de ennek ellenére képes volt maradandót alkotni az életében. József Áron és Pőcze Borbála gyermeke 1905-ben látta meg a napvilágot és 1937-ben lelte halálát. Az első műve címe “Szépség koldusa”, ami már önmagában valamilyen ellentétet mutat. Ezt a kis diszharmóniát több versébe beleviszi és nagyon jól ábrázolja lelkivilágának állapotát. A közösségi és szerelmi költészet voltak azok a műfajok, amelyekben a legtöbbet alkotott, de ezen kívül írt még prózákat és műfordításokat is. Az Istenes versek, amelyeket megalkotott, jól mutatják, hogy mennyire bízott a “Felsőbb Jóban”. Természetesen minden művében érezni lehet az élet keserűségét, boldogságát, a bizonytalanságot és a bizonyosságot. Ha valaki elolvassa egyik irományát, akkor talán elsőre nem láthatja meg a lényegi mondanivalót, ugyanakkor többszöri átolvasás után kirajzolódik a kép, ami a költő fejében született meg.

Back To Top